Van Brederode kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van een toeslag ‘extreme zorgzwaarte’ bij cliënten die veel zorg vragen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de toeslag ‘extreme zorgzwaarte’ uitgebreid. De regeling was alleen bestemd voor cliënten die wonen in een instelling voor gehandicaptenzorg. Steeds meer cliënten kunnen in aanmerking komen voor een toeslag ‘extreme zorgzwaarte’.

De toeslag ‘extreme zorgzwaarte’ is bedoeld voor cliënten die twintig procent meer uren nodig hebben dan omschreven in het zorgzwaartepakket. De regeling is ook opengesteld voor cliënten met een lichamelijke handicap die geïndiceerd zijn voor de zogenoemde ZZP 5. Daarnaast gaat de regeling ook gelden voor cliënten met een handicap die verblijven in een GGZ- of V&V-instelling of die hun zorg ontvangen in de vorm van een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Van Brederode ondersteunt de zorgaanbieder Amarant in het aanvragen van deze toeslag voor ‘extreme zorgzwaarte’.
Zorgplannen worden omgezet in concrete zorgbehoefte van de cliënt. Deze noodzakelijke zorg wordt vertaald in een budgetformulier. Tevens zal beschreven worden wat het doel is van de ingezette middelen en hoe de intensieve begeleiding in de toekomst mogelijk afgebouwd kan worden.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.