Veldhuijzen kiest voor meldcode kindermishandeling

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) kiest definitief voor invoering van een meldcode kindermishandeling en legt hiermee de optie van een meldplicht naast zich neer. Zij schreef dit onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens de VWS begrotingsbehandeling 2011 had Veldhuijzen van Zanten de Kamer toegezegd zich te beraden op de mogelijkheid en wenselijkheid van een meldcode tegenover een meldplicht. In haar brief schrijft de staatssecretaris na grondige afweging uiteindelijk meer voordelen te zien in een verplichte meldcode.

Vroeg signaleren

Om kindermishandeling goed aan te pakken, is volgens de staatssecretaris signaleren en ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium cruciaal. “Professionals en instellingen moeten scherp zijn op signalen en op basis daarvan kunnen handelen, zodat het geweld zo vroeg mogelijk wordt gestopt. Het is daarom cruciaal dat professionals weten wat ze moeten doen bij signalen van geweld.”

Steun aan meldcode

Uit onderzoek blijkt dat professionals veel steun hebben aan een meldcode. “Professionals blijken op basis van stappen in een meldcode een afgewogen keuze te maken om te melden. Een meldcode maakt daarmee een einde aan de handelingsverlegenheid van professionals. Een meldcode zorgt ook voor méér meldingen. Zo blijkt dat professionals, die volgens een meldcode werken, drie keer zo vaak overgaan tot het melden als professionals die dat niet gebruiken. Bij het gebruik van een meldcode gaat het bovendien vaak om kwalitatief goede (en dus gegronde) meldingen.”

Veld raadt meldplicht af

Invoering van een meldplicht daarentegen leidt niet altijd tot een betere aanpak, zo blijkt uit buitenlands onderzoek. Veldhuijzen: “En dat leeft ook zo in het veld. Sinds ik de Kamer op 18 januari 2011 heb geïnformeerd over mijn overwegingen voor een meldcode of meldplicht, hebben veldpartijen mij aangeschreven en hun voorkeur uitgesproken voor een verplichte meldcode en een meldplicht afgeraden. De betrokkenheid van het veld en de bereidheid om mee te werken aan een verplichte meldcode is dus groot.”

Wetsvoorstel meldcode

De staatssecretaris bereidt een wetsvoorstel voor dat volgens planning voor de zomer van 2011 zal worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Ook komt er een toolkit Meldcode bestaande uit:

  • Het landelijk basismodel meldcode. De betrokken sectoren kunnen op basis hiervan de verplichte meldcode opstellen en invoeren voordat de wet er is. Er zijn inmiddels meer dan 15.000 exemplaren van het basismodel door professionals opgevraagd. De staatssecretaris wil dit basismodel verder aanscherpen naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid;
  • Ondersteunend trainingsmateriaal, waaronder de basismodule 'Werken met de meldcode' en E-Learning (in samenwerking met Augeo Foundation);
  • Checklist implementatie verplichte meldcode, voor managers in instellingen.
  • Risico-taxatie instrumenten.

Voorlichtingscampagne

Ook komt er een brede voorlichtingscampagne in het voorjaar van 2011 om de 1,5 miljoen professionals over het wetsvoorstel te informeren en te ondersteunen bij de voorbereidingen.

Nulmeting beschikbaarheid

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet wil Veldhuijzen van Zanten tot slot de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2011 een nulmeting laten verrichten naar beschikbaarheid van meldcodes binnen organisaties. Bedoeling is de betrokken inspecties, na invoering van de wet, te vragen de eerste vier jaar jaarlijks te rapporten. Als blijkt dat een verplichte meldcode toch onvoldoende resultaten oplevert en dat slachtoffers onvoldoende worden beschermd in onveilige situaties, dan staat de staatssecretaris – op basis van die rapportages – open voor een heroverweging.

Meer informatie?

Lees de volledige brief over de meldcode van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid, 3 februari 2011

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.