Verandering TOG

De tegemoetkoming voor de onderhoudskosten van mensen met thuiswonende gehandicapte kinderen (de TOG), zal dit jaar worden aangescherpt. Alleen ouders van kinderen die ten minste tien uur AWBZ-zorg nodig hebben, houden hun recht op de tegemoetkoming.

De TOG is in 1997 ingevoerd. Omdat het aantal TOG-uitkeringen de laatste jaren is vervijfvoudigd, hebben minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin besloten de regeling aan te scherpen. De sterke groei van TOG-gebruikers heeft te maken met de onduidelijkheid van de criteria. Nu krijgen veel meer ouders dan de bedoeling was een tegemoetkoming. In 2000 waren er 13.000 ouders met een TOG-uitkering; inmiddels zijn dit er meer dan 60.000, terwijl aanvankelijk werd verwacht dat er voor 27.000 kinderen een TOG zou worden aangevraagd.

Aanscherping financiële tegemoetkoming

Tegelijk met de aanscherping van de TOG komt er een extra financiële tegemoetkoming voor huishoudens met een ernstig gehandicapt kind waar één van de ouders het inkomen verdient. Huishoudens die een ernstig gehandicapt kind hebben en waar één van de ouders minder dan 4.619 euro bruto per jaar verdient, krijgen tegelijk een extra jaarlijkse tegemoetkoming van 1.460 euro. Het criterium hiervoor is dat het kind tenminste tien uur AWBZ-zorg nodig moet hebben.

Overgangsregeling

Ouders die al een tegemoetkoming hebben, kunnen daar nog tot 1 oktober 2010 op basis van de huidige criteria gebruik van maken. Daarna moeten zij ook aan de nieuwe criteria voldoen. Als zij de TOG hierdoor verliezen, geldt een overgangsregeling. Zij hebben nog een half jaar recht op een halve tegemoetkoming.

Bron: Zorgvisie

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.