Verdeelmodel Wmo wordt aangepast

Het verdeelmodel is verfijnd, er wordt meer gekeken naar de gezondheidstoestand en sociaal economische positie voor de 'hulp bij huishouding'. Vooral 'rijke' gemeenten leveren in.

Dit maakte staatsscretaris Bijleveld in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk. Het verfijnde model zal per 1 januari 2011 in werking treden. Dit ondanks dat een onderzoekstraject naar de uitgaven in de begroting 2010 nog loopt. Eventuele correcties daardoor zullen dan ook in 2012 plaatsvinden.

De belangrijkste bevindingen die wel al uit het onderzoek naar voren komen en ook leiden tot de verfijning en herberekening:

  1. de geactualiseerde verdeelsleutel bevat de door de Tweede Kamer gevraagde verfijning van het verdeelmodel. Er zijn twee nieuwe indicatoren toegevoegd: langdurig medicijngebruik (LMG) en gestandaardiseerd gemiddeld inkomen van huishoudens (GGI); 
  2. de geactualiseerde verdeelsleutel houdt rekening met duidelijk verschillende uitgavenpatronen tussen typen gemeenten met verschillende structuurkenmerken, zowel naar verschillen in de sociaal economische positie als naar verschillen in de gezondheidssituatie van de bevolking; 
  3. als gevolg van de actualisering en verfijning kennen met name gemeenten met een bevolking met een zwakkere gezondheid (o.b.v. langdurig medicijngebruik) gemiddeld een positief herverdeeleffect en gemeenten met een bevolking met een goede gezondheid een negatief herverdeeleffect t.o.v. de huidige verdeelsleutel. Gemeenten met een hoog gemiddeld inkomen per huishouden kennen gemiddeld een negatief herverdeeleffect en met een laag gemiddeld inkomen een positief herverdeeleffect t.o.v. de huidige verdeelsleutel.

Gevolgen

De aanpassing heeft directe gevolgen voor een groot aantal gemeenten. Zo leveren vijf gemeenten meer dan 30 euro per inwoner in. Laren (- 38 euro), Bloemendaal (- 37), Roozendaal (- 35), Wassenaar (- 33) zijn de 'usual suspect', maar ook Schiermonnikoog (- 34) staat in deze top 5.

Waar gemeente geld verliezen zijn er ook die extra zullen ontvangen. Goedereede krijgt zo'n 275.000 euro extra budget (24 euro/inwoner) en Woensdrecht ruim 430.000 (20 euro/inwoner).

Bij de grote gemeenten is het vooral Haarlem dat de broekriem zal moeten aantrekken. Daar gaat bijna 2 miljoen euro minder naar toe. In Emmen daarentegen zal in 2011 ruim 750.000 euro meer te besteden zijn.

Bron: Gemeente.nu

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.