Verplichtingen voor thuiswerkers en ZZP'ers

  • Thuiswerken en telewerken wordt voortaan aangeduid met de term plaatsonafhankelijk werken. Voor plaatsonafhankelijk werken gelden soepelere arboregels dan voor de werkplek in het bedrijf. Wel zijn werkgevers van organisaties met dergelijk type werk verplicht werknemers te informeren over de risico’s van het werk en zij zijn tevens verplicht thuis- en telewerk in de RI&E op te nemen. Ook is de werkgever verplicht te zorgen dat werknemers die thuis werken over een goede en veilige werkplek beschikken om hun werk uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.
  • Voor ZZP’ers houdt de wijziging van het arbeidsomstandigheden besluit concreet in dat zij voortaan zélf moet zorgen voor de naleving van de arbo-regels. Doet de ZZP'er dat niet, dan kan de Inspectie SZW ingrijpen. Bedrijven/organisaties die ZZP'ers inhuren hebben geen andere verplichtingen ten overstaande van deze ZZP’ers dan ten overstaande van andere personeelsleden. Zij hoeven hun RI&E dan ook niet aan te passen voor ZZP’ers. Wel kan het verstandig zijn om (delen van) de RI&E ter beschikking te stellen aan de ZZP'er die een bedrijf inhuurt.

Bron; Steunpunt RI&E instrumenten oktober 2012.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.