Vervoer naar medisch specialist en uitspraak CRvB

Een van de Wmo-taken is het voorzien in plaatselijk vervoer voor burgers met een beperking. Moet een gemeente daarbij rekening houden met medische ritten? Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) lijkt daar op te wijzen, maar de interpretaties verschillen.

Het ministerie van VWS en de VNG hebben afgesproken advies te vragen aan de landsadvocaat. De VNG raadt gemeenten aan nog even te wachten met het aanpassen van hun vervoersbeleid.

Zorgplicht en compensatieplicht?

Tot voor kort bleek uit vaste jurisprudentie van de CRvB dat iemand met een lichamelijk beperking geen beroep kan doen op de Wvg/Wmo voor zijn vervoer naar een (para)medisch specialist.

De CRvB lijkt in een recente (Wvg-)uitspraak de vervoersvoorziening ten behoeve van (para)medisch consult, behandeling of therapie toch onder de zorgplicht van een gemeente te rekenen.
Maar geldt dat dan ook voor de compensatieplicht onder de Wmo, zo luidt de vervolgvraag.

Meer informatie

Onderstaand de volledige tekst van de uitspraak.

Centrale Raad van Beroep: Uitspraak 08/2273

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.