VNG en KING slaan de handen ineen voor stevige ondersteuning van gemeenten

De ondersteuning van kwetsbare burgers komt steeds meer bij gemeenten te liggen. Denk daarbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en binnenkort de jeugdzorg. Dat is een complexe opgave, want de toename van verantwoordelijkheden gaat immers gepaard met een besparingsopgave van 10%. VNG en KING hebben de handen ineen geslagen om gemeenten hierbij volop te kunnen ondersteunen.

VNG en KING hebben een krant gemaakt met een uitgebreide beschrijving van het ondersteuningsaanbod: ‘Samenhang bij decentralisaties jeugd, werk en zorg – VNG en KING slaan de handen ineen’.

AWBZ en werken naar vermogen

 Door de val van het kabinet is de toekomst van het wetsvoorstel werken naar vermogen en van de decentralisatie van de begeleiding uit de AWBZ onzeker. Maar omdat gemeenten de beweging achter deze wetsvoorstellen steunen, zetten VNG en KING hun ondersteuningsaanbod door.

Vier thema’s

Naast de reguliere activiteiten voor de belangenbehartiging van gemeenten, werken VNG en KING bij hun ondersteuning met vier thema’s:
1. Kennisontwikkeling en kennisdeling
2. Ondersteuning intergemeentelijke samenwerking
3. Professionalisering, afstemming en standaardisering bedrijfsvoering
4. Ondersteuning in de uitvoering; realisatie van de dienstverlening

Krant Samenhang bij decentralisaties

In de krant vindt u een uitgebreide beschrijving van de vier thema’s en een overzicht van de gezamenlijke activiteiten van VNG en KING.
Voor meer info: Samenhang bij decentralisaties jeugd, werk en zorg

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.