VWS verdeelt miljoenen subsidie voor Wmo-verlies

Het ministerie van Volksgezondheid stelt voor thuiszorgorganisaties een subsidie beschikbaar van tien miljoen euro. 

Het geld is bedoeld om de “personele gevolgen” van de Wet maatschappelijke ondersteuning op te vangen. De subsidie kan dit jaar worden gebruikt om medewerkers om te scholen of om alfahulpen in dienst te nemen. De subsidie komt voort uit de motie Van Geel uit 2007, bedoeld om gedwongen ontslagen in de zorg te voorkomen en medewerkers eventueel te laten doorstromen naar een baan buiten de thuiszorg.

Negen miljoen

Het feitelijk beschikbare bedrag zal in 2009 en 2010 uitkomen op negen miljoen euro per jaar, omdat één miljoen wordt gebruikt voor de overhead die nodig is om de subsidie te verdelen. Tijdens de voorgaande jaren hanteerde VWS het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit zou een probleem zijn voor thuiszorgorganisaties die nog met gemeenten onderhandelen over het uurtarief en het gunnen van contracten voor huishoudelijke hulp. Wie een contract heeft ondertekend, heeft de financiën om alfahulpen in dienst te nemen en daarna een subsidieaanvraag te doen.

Subsidieaanvraag Wmo

De aanvraag moet onderbouwd zijn met een begroting en een gedetailleerd projectplan. Per instelling mag er maximaal een miljoen worden uitgekeerd. De subsidie geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. De deadline voor de inschrijving is 15 oktober.

Bron: Zorgvisie, 20 augustus 2009

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.