Wanneer komt men in aanmerking voor de tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)?

De regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) geeft extra financiële steun aan ouders met een thuiswonend kind met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Men komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als:

  • men in Nederland woont en een gehandicapt kind thuis verzorgt; 
  • het kind bijna altijd een oppas of verzorging nodig heeft; 
  • het kind een (voorlopig) blijvende lichamelijke, verstandelijke en/of geestelijke handicap heeft; 
  • het kind minstens 3 jaar is en niet ouder dan 17 jaar.

Met de wizard op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan men zien of men in aanmerking komt voor de TOG-regeling.

Vanaf 18 jaar: Wajong

Vanaf 18 jaar kan het kind zelf in aanmerking komen voor een uitkering via de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Informatie daarover is verkrijgbaar bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Hoe hoog is de tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)?

De tegemoetkoming is met ingang van 1 januari 2010 211,45 euro per kwartaal. Over dit bedrag betaalt men geen belasting. Ook heeft de tegemoetkoming geen gevolgen voor de kinderbijslag. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht van vier kwartalen worden toegekend.

Waar kan de tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aangevraagd worden?

Alle aanvragen voor de Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) worden behandeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vestiging Roermond, Postbus 1244, 6040 KE Roermond. Telefoon: 0475 – 36 80 40.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.