Wel of geen rekening houden met inkomen bij Wmo-voorzieningen?

Een gemeente mag op basis van art. 15-18 van de Wmo een eigen bijdrage vragen voor een voorziening. Maar mag een gemeente ook een voorziening weigeren op grond van het inkomen van de aanvrager?

Een recente uitspraak van de Centrale Raad leek duidelijkheid te scheppen, maar bij nadere beschouwing geeft de uitspraak nog onvoldoende uitsluitsel.

Artikel 4 Wmo

'Het college van burgemeester en wethouders houdt bij het bepalen van voorzieningen rekening (...) met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.' Aldus artikel 4, lid 2 van de Wmo. Sinds het ontstaan van de Wmo bestaat verschil van mening over de interpretatie.

Jurisprudentie

Het wachten is op een uitspraak waarin de Centrale Raad expliciet ingaat op de situatie dat een gemeente een Wmo-voorziening weigert met de onderbouwing dat de aanvrager zelf in staat is de voorziening te organiseren en te betalen. Tot die tijd zullen gemeenten op basis van bestaande jurisprudentie een keuze moeten maken.

Ledenbrief

De VNG gaat binnenkort in een ledenbrief uitgebreid in op de kwestie. Daarbij bespreken we uiteraard de relevante jurisprudentie.

Meer informatie

Hieronder de uitspraak van de Centrale Raad. De uitspraak gaat over het heffen van een besparingsbijdrage voor een scootmobiel door de gemeente Edam-Volendam.

Uitspraak Centrale Raad LJN: BU7263, 09/5990 WMO
(20 december 2011)

Bron: Vng 

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.