Welzijnsrendement doe je zo!

Zorg + Welzijn berichtte op 8 februari 2010 over een benchmark van Bureau Berenschot. Van 43 ondervraagde gemeenten gaf driekwart aan ‘Geen inzicht te hebben in de effecten van welzijnssubsidies’. Aldus de eerste alinea van het artikel, die geen recht doet aan het welzijnswerk, noch het onderzoek. De branche wordt het moe te horen dat we ‘niet weten wat welzijn oplevert’, ondertussen de suggestie wekkend dat ‘dus’ ook het nut van welzijnswerk discutabel is. Laat ook de andere kant zien.

Lees hier: Meerderheid gemeenten heeft geen inzicht in effect welzijnsubsidies

Een maatschappij die (overlast en kosten van) sociale onderklasse wil voorkomen, moet duurzaam kiezen voor een bepaalde aanpak. Dat is een politieke keuze. Welzijnswerk klaart voor een groot deel die klus, samen met onderwijs. De bewuste alinea leest als dat welzijnswerk maar eens moet uitleggen welke linkse hobby’s ze uitoefenen met ‘die losers waar je geen geld in moet steken.’ Maar zonder maatschappelijk werk lopen problemen wel degelijk uit de hand, vereenzamen ouderen èn jongeren, en kan een buurt bezwijken onder hangjongerenproblematiek. Als we nou eens beginnen met erkennen dat welzijnswerk toegevoegde waarde heeft. Professionals en vrijwilligers werken steeds vaker met methodieken waarvan bewezen is dat ze werken, en zelfs winst geven.
 

Rendement welzijnswerk

Veel welzijnswerk is preventief en dus lastig op effect af te rekenen. Toch is de vraag naar de effecten en het maatschappelijke rendement heel legitiem. De branche vindt dat zelf ook en heeft al veel methoden ontwikkeld om resultaten transparanter te maken, met bijvoorbeeld certificering, Social Return On Investment (SROI), evidence based werken, effectieve interventies, welzijn nieuwe stijl, registreren en verantwoorden. Steeds vaker wordt financiering gekoppeld aan resultaten van welzijnswerk. Zo werken veel maatschappelijke organisaties met hun gemeente met Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Van Teulingen van Berenschot stelt zelf: ‘Dat het onduidelijk is wat het rendement is van het bestede geld wil niet zeggen dat het zonder effect of nutteloos besteed is: we weten het alleen niet precies. Het gaat om veel geld, waar veel meer rendement uit gehaald zou kunnen worden als gemeente en welzijnsinstellingen bij elkaar zouden aanschuiven om samen de boodschappenlijst op te stellen.’ Dat is haar kern: samen zou je er nog meer uit kunnen halen. Daar werkt de branche aan.
 

Goed opdrachtgeverschap en interactie

Goed opdrachtgeverschap vereist van gemeenten politieke beslissingen en vastgestelde beleidsprioriteiten. Aan de professionaliteit van de welzijnsorganisatie dient vervolgens overgelaten te worden welke aanpak geschikt is om de beoogde resultaten te behalen. Dan is het weer aan de gemeenten om te meten of de doelstellingen worden gehaald.
 
Uit het rapport blijkt dat er behoorlijk wat gemeenten zijn die de noodzaak niet inzien van het zichtbaar maken van gerealiseerde maatschappelijke effecten. Hier ligt voor gemeenten een opgave. Berenschot signaleert dat gemeenten grijpen naar instrumenten als aanbesteden om doelstellingen helder te krijgen. Dat werkt niet. De crux van goed aanbesteden is juist dat doel èn beoogde resultaten vooraf helder moeten zijn. Eerst dus samen om tafel. Bestekken opgesteld van achter het gemeentebureau met als insteek ‘bezuinigen’, werken contraproductief.
 

Welzijn Nieuwe Stijl

Aan de relatie tussen welzijn en gemeenten kan van beide kanten, zoals ook Berenschot constateert, zeker iets verbeterd worden. MOgroep W&MD, de VNG en VWS streven daar onder de noemer Welzijn Nieuwe Stijl samen naar. Overigens: uit internationale vakliteratuur blijkt dat het succes van een aanpak voor 40% wordt bepaald door de vakbekwaamheid van de professional; met name door zijn vaardigheden om goed in te spelen op de problemen van de cliënt. De eisen aan professionals gaan omhoog, de problematiek van veel cliënten is groter, maar de scholingsbudgetten van welzijnsorganisaties zijn te laag. Investeren in vakbekwaamheid is cruciaal en moet onderdeel zijn van prijsafspraken tussen gemeenten en welzijnsorganisaties.
MOgroep W&MD gaat er vol vertrouwen vanuit dat landelijke en lokale overheden verstandige keuzes zullen maken, en de preventieve kracht van welzijn voor buurtbewoners nòg effectiever zullen inzetten.

Bron: Aly van Beek, branchedirecteur MOgroep W&MD / Zorg en Welzijn

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.