Werkinstructie Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van AWBZ en Zvw

Bureau Jeugdzorg heeft de taak om vast te stellen of een cliënt zorg nodig heeft. Een indicatie komt
tot stand door aanmelding, acceptatie en een diagnostisch beeld.
De mogelijke uitkomsten van de indicatiestelling zijn: 

  • (terug)verwijzing naar gemeentelijk (niet-geïndiceerde) aanbod; 
  • kortdurende ambulante hulpverlening; 
  • doorgeleiding naar geïndiceerde jeugdzorg en geïndiceerde AWBZ zorg.

Deze taken geven al aan dat Bureau Jeugdzorg breder kijkt naar een kind of ouder met een
hulpvraag.

Deze werkinstructie ‘Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van AWBZ en Zvw’ heeft tot doel om de Bureaus Jeugdzorg een eenduidige visie en werkwijze van indiceren voor jeugdigen met een psychiatrische problematiek te komen.

Korte Inhoud

Er wordt beschreven hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke taak en de opvatting van de Bureaus Jeugdzorg voor de Wet op de jeugdzorg en daarmee in samenhang de indicaties voor jeugdigen met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek.

In deze werkinstructie wordt uitgegaan van de laatst bekende wet- en regelgeving.

Bron: MOgroep Jeugdzorg

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.