Wet Verwijsindex risicojongeren van kracht op 1 augustus 2010

De ministerraad heeft op voorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin ingestemd met inwerkingtreding op 1 augustus 2010 van de Wet verwijsindex risicojongeren. De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijke ICT-toepassing die risicomeldingen van jongeren tot 23 jaar registreert.

De verwijsindex brengt risicomeldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.

De datum van inwerkingtreding is opgenomen in een uitvoeringsbesluit. In dit besluit is ook opgenomen welke hulpverleners mogen melden aan de verwijsindex.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.