Wetsvoorstel verwijsindex naar Tweede Kamer gestuurd

De ministerraad heeft een voorstel voor opname van de Verwijsindex risicojongeren in de Wet op de jeugdzorg aan de Tweede Kamer aangeboden. De verwijsindex is een computersysteem dat hulpverleners die zich zorgen maken over een kind, met elkaar in contact brengt.

In het wetsvoorstel zijn de mogelijke risicosituaties ruim geformuleerd opgenomen. Het gaat hierbij onder meer over het risico op mishandeling en verwaarlozing, psychische problemen, opgroei- en opvoedproblemen, schoolverzuim en ouders die te kort schieten in de verzorging of opvoeding.

Beroepskrachten werkzaam in de jeugdzorg, gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, onderwijs, maatschappelijk werk, hulpverlening, politie en justitie kunnen een kind aanmelden bij de verwijsindex.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.