Wetswijziging Wmo aangenomen door de Tweede Kamer

Dinsdag 14 april 2009 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging Wmo aangenomen. Het doel van de wetswijziging is om de positie van de burger beter te waarborgen. 
 

Wetswijziging

De wetswijziging Wmo bevat drie kernelementen:

  1. De huidige keuzemogelijkheid tussen de voorziening in natura en het persoonsgebonden budget wordt aangepast in een keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura, het ontvangen van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een alfahulp. 
  2. Het opnemen van een bepaling over de geïnformeerde toestemming voor de burger. 
  3. Het opnemen van een overlegbepaling gericht op overname van personeel van oud-gegunde aanbieders door nieuw-gegunde aanbieders.

Als de burger ondersteuning in natura wenst, mag hij op geen enkele wijze worden geconfronteerd met de lasten die samenhangen met werkgever- of opdrachtgeverschap. Met ingang van de wetswijziging is het uitgesloten dat een thuiszorgaanbieder de voorziening in natura via een alfahulp of een zelfstandige levert waardoor de burger ongewild werkgever of opdrachtgever wordt.
 
Naast een helder onderscheid tussen het wel of niet zelf regelen van een voorziening, is het ook belangrijk dat de burger ook daadwerkelijk weet waarvoor hij kiest. Daarom regelt het wetsvoorstel expliciet de geinformeerde toestemming. Gemeenten worden hierdoor verplicht om hun burgers goed en begrijpelijk te informeren over de consequenties van zijn keuze. 

Invoering

Er wordt gestreeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2010. Dit is echter afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer.

Bron: Invoeringwmo.nl

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.