Wetswijziging Wmo treedt op 1 januari 2010 in werking

Op dinsdag 25 augustus 2009 is de wetswijziging Wmo in het Staatsblad gepubliceerd.

Wetswijziging

De wetswijziging Wmo bevat drie elementen:

  1. De huidige keuzemogelijkheid tussen de voorziening in natura en het persoonsgebonden budget wordt aangepast in een keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura, of een vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een alfahulp.
  2. Het opnemen van een bepaling over de geïnformeerde toestemming voor de burger.
  3. Het opnemen van een overlegbepaling gericht op overname van personeel van oud-gegunde aanbieders door nieuw-gegunde aanbieders.

Als de burger ondersteuning in natura wenst, regelt de gemeente de voorziening voor de burger. De burger is hiermee uitsluitend de ontvanger van de voorziening en mag op geen enkele wijze worden geconfronteerd met enige verantwoordelijkheid als werkgever of opdrachtgever. Met ingang van de wetswijziging, 1 januari 2010, is het uitgesloten dat een thuiszorgaanbieder de voorziening in natura via een alfahulp of een zelfstandige levert waardoor de burger ongewild werkgever of opdrachtgever wordt. Als de burger de voorziening zelf wil regelen kan hij een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor de alfahulp, aanvragen bij de gemeente. De burger regelt dan zelf zijn voorziening. De burger ontvangt van de gemeente een toereikend en met natura vergelijkbaar bedrag waarmee hij de voorziening zelf kan inkopen.

Naast een helder onderscheid tussen het wel of niet zelf regelen van een voorziening is het ook belangrijk dat de burger daadwerkelijk weet waarvoor hij kiest. Daarom regelt het wetsvoorstel expliciet de geinformeerde toestemming. Gemeenten worden hierdoor verplicht om hun burgers goed en begrijpelijk te informeren over de consequenties van zijn keuze.

Ingangsdatum

De wetswijziging treedt op 1 januari 2010 in werking. Op het moment dat de wet in werking treedt, dienen de contracten die gemeenten en aanbieders voor de hulp bij het huishouden hebben gesloten aan de wet te voldoen. Voor de overlegbepaling geldt een andere ingangsdatum; die is op 26 augustus 2009 in werking getreden.

Relevante documenten

Wettekst wetswijziging (pdf)

Inwerkingtredingsbesluit (pdf)

Bron: Invoering Wmo

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.