Wijziging AWBZ beperkt ketenzorg dementie

Kwetsbare groepen raken gedupeerd door de wijzigingen in de AWBZ, de zogenoemde pakketmaatregel. Dit blijkt uit een meldactie van cliëntenorganisaties. ActiZ vraagt specifiek aandacht voor de begeleiding voor mensen met dementie, welke nu in het gedrang dreigt te komen.

Op 2 juli besprak de vaste Kamercommissie van VWS de voortgang van de pakketmaatregel AWBZ. Deze maatregel, die op 1 januari 2009 inging, houdt in dat de drie functies ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling zijn samengevoegd tot twee nieuwe functies begeleiding en behandeling. Daarbij is de indicatiestelling aangescherpt, waardoor een deel van de vraag om begeleiding buiten de AWBZ valt. Kwetsbare groepen, zoals mensen met dementie, raken daardoor belangrijke ondersteuning kwijt.

Integrale aanpak


ActiZ begrijpt de noodzaak om de AWBZ ‘op te schonen’. Tegelijkertijd vereist dementie een integrale aanpak vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld. ActiZ pleit er dan ook voor dat de bekostiging van de begeleiding binnen de AWBZ goed geregeld blijft. De beperking vanuit de AWBZ brengt de integrale aanpak in gevaar. Deze beperking is volgens ActiZ ook niet in lijn met de inkoop van ketenzorg, waarop het ministerie van VWS nu middels het Programma Ketenzorg Dementie op aanstuurt.

Casemanagement


Centraal in de ketenzorg staat de casemanager. Deze houdt het contact met de cliënt, de mantelzorger, huisarts, ziekenhuis en andere hulpverleners. De casemanager valt niet in zijn geheel onder te brengen bij een van de zorgaanbieders. Het is dan ook nodig om zeker te stellen dat het casemanagement boven de schotten van Wmo, AWBZ en Zorgverzekeringswet gefinancierd wordt, meent ActiZ.

Langer thuis


De zorgvraag van mensen met dementie kan lange tijd beperkt blijven wanneer zij en hun mantelzorgers in een vroeg stadium ondersteund worden. Mensen met dementie kunnen dan langer thuis blijven wonen en het beroep op (duurdere) verpleeghuiszorg wordt uitgesteld.

Steun kamer


Een meerderheid van de Tweede Kamer vond ook dat mensen met dementie niet de dupe mogen worden van de wijziging in de AWBZ. ActiZ vindt dit een positief geluid. Daarbij blijven de aandachtspunten: integrale financiering en een goede financiering van het casemanagement onverminderd belangrijk.

Bron: Actiz

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.