Wmo bij gemeenten in goede handen

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, ook mensen met een beperking. Met steun van familie, bekenden en de gemeente. Maar wel zo onafhankelijk als mogelijk. Participatie en zelfredzaamheid: het zijn hoofddoelen van de Wmo. De wet legt de regie in handen van gemeenten. Wat komt daar eigenlijk van terecht?

De Wmo is bij gemeenten in goede handen. Dat blijkt uit een evaluatie van het SCP. Cliënten zijn tevreden, gemeenten voeren de wet uit zoals die is bedoeld. Dat is een prestatie van formaat en legt een goede basis voor het doorontwikkelen van de Wmo-werkwijze.

Cultuuromslag

De Wmo beoogt een cultuuromslag. Van claimgericht naar maatwerk, van individuele voorzieningen naar (waar mogelijk) collectieve en algemene voorzieningen, van reactief naar meer proactief. Samen met de cliënt gaat de gemeente op zoek naar oplossingen, het is het resultaat dat telt.

Ander beleid

Uit de SCP-evaluatie blijkt dat gemeenten hun beleid inderdaad hebben veranderd. Zo kijken bijna alle gemeenten bij een verzoek om huishoudelijke hulp of de cliënt ook behoefte heeft aan andere voorzieningen. Een meerderheid beoordeelt ondersteuningsvragen integraal en kijkt naar de gehele leefsituatie.

Verbeterpunten

Het SCP-rapport noemt ook verbeterpunten:

  • Communicatie verbeteren om ook moeilijk bereikbare doelgroepen (zoals mantelzorgers en mensen met een psychiatrische aandoening) te informeren.
  • Burger- en cliëntenorganisaties beter betrekken bij Wmo-beleid.

VNG

Met het project De Kanteling ondersteunt de VNG gemeenten bij de nieuwe manier van werken. Via het VWS-programma Welzijn Nieuwe Stijl zijn zij betrokken bij de innovatie van welzijnswerk.

Meer informatie

Onderstaand het SPC-evaluatierapport, het VNG-persbericht en het VNG-dossier over het Wmo-project De Kanteling.

Bron: VNG

Reactie op dit bericht van ouderenbond ANBO: 'Evaluatie van Wmo is te rooskleurig'

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.