Wmo doet vrijwilligerszorg das om

Steeds meer regionale vrijwilligersorganisaties die informele zorg aanbieden, verdwijnen als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), terwijl de wachtlijst van deze organisaties juist groeit. Dat stelt Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorgers en intensieve vrijwilligerszorg.

Inmiddels zijn drie organisaties uit het netwerk van Mezzo omgevallen. Een aantal andere hangt sluiting boven het hoofd. Op de wachtlijsten van deze organisaties staan inmiddels zesduizend mensen.

Sinds de invoering van de Wmo in 2007 gaan de gemeenten over de financiering voor vrijwilligersorganisaties. Dat heeft geleid tot versnippering, aldus Mezzo. Waar voorheen op regionaal of provinciaal niveau over de subsidiëring werd besloten, moet iedere gemeente nu zelf een afweging maken.

,,De ene gemeente doet mee, de andere niet'', zegt Saskia Beerda van het Maatjesproject in Drenthe, dat twaalf gemeenten bedient en met sluiting wordt bedreigd. Een maatjesproject koppelt vrijwilligers aan psychisch kwetsbare mensen, zodat die niet in een isolement raken.

,,Sommige gemeenten zeggen dat ze zelf invulling willen geven aan de uitvoering van de diensten die het Maatjesproject Drenthe verleent, en haken af. Daardoor haken ook andere gemeenten af, omdat zij het gat dat door het stopzetten van de subsidie door andere gemeenten ontstaat, niet kunnen of willen vullen'', zegt Beerda.

Wachtlijst

Tegelijkertijd groeit de wachtlijst voor informele zorg. ,,Bij ons is de wachtlijst afgelopen jaar met vijftien procent toegenomen. Die groei hangt volgens ons samen met de bezuinigingen in de zorg. Nu er nog meer moet worden bezuinigd, zal dat alleen maar toenemen'', zegt Audrey Friedel van Mezzo.

Veel organisaties die intensieve vrijwilligerszorg bieden, zijn regionaal georganiseerd; die structuur is door de invoering van de Wmo wellicht verouderd geraakt, erkent Saskia Beerda.

Maar het heeft volgens haar veel voordelen om toch regionaal te opereren. ,,Wij werken over gemeentelijke grenzen heen. Soms koppelen wij een vrijwilliger uit gemeente A aan iemand uit gemeente B. Dat lukt niet als je op gemeentelijk niveau werkt.''

Beerda is bang dat de 108 mensen met een psychische kwetsbaarheid die met het Maatjesproject Drenthe worden geholpen, straks uit beeld raken.

Bron: Nederlands Dagblad

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.