Zorgpremie in vijf jaar met 300 euro omhoog

De premie van de basisverzekering zal deze kabinetsperiode met ruim een kwart stijgen. Dat komt doordat het kabinet niet bezuinigt op de zorg. De bestaande premie van 1.107 euro per volwassene per jaar stijgt naar circa 1.400 per jaar in 2015. Een stel ziet daardoor de komende vier jaar de kosten jaarlijks met circa 600 euro omhooggaan, verwachten zorgverzekeraars en het Centraal Planbureau (CPB).

De hogere premies vloeien voort uit de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg van 3,6 miljard euro, die de komende kabinetsperiode via de zorgpremie door de burgers moet worden betaald. „Het nieuwe kabinet neemt geen nieuwe maatregelen om de zorgkosten te beteugelen. Dan moeten de 13 miljoen verzekerden dat bedrag opbrengen”, zegt Theo Hoppenbrouwers van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. „De kostenstijging komt hoe dan ook bij de burger terecht”.

Kosten

De kosten van de zorg stijgen met circa 4 procent per jaar. Dat is veel harder dan de economie, die deze kabinetsperiode naar verwachting met jaarlijks 1,25 procent groeit.

Uitgaven voor de zorg stijgen al jaren en verdringen andere overheidsuitgaven, voor bijvoorbeeld onderwijs of politie. In 1960 bedroegen de uitgaven 3 procent van het nationaal inkomen. Dat is gestegen naar 19 procent dit jaar.

Doordat het nieuwe kabinet het eigen risico in de basisverzekering en de eigen bijdragen voor langdurige zorg zeer beperkt verhoogt, zal het beroep op de zorg en daarmee de uitgaven aan zorg nog eens met 0,7 miljard euro stijgen. „Wij verwachten dat de premie 5 à 6 procent per jaar stijgt vanaf 2012 omdat dit kabinet de zorgvoorzieningen niet fundamenteel verandert”, zegt financieel directeur Jacques Koenen van CZ, een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland.

Andere verhogingen

De premiestijging voor de basisverzekering staat nog los van andere verhogingen van zorgkosten, waarmee burgers geconfronteerd zullen worden. Zo zal het kabinet-Rutte de zorgtoeslag, een compensatie van de overheid voor lage en middeninkomens, versoberen. Daarnaast zal de inkomensafhankelijke premie van de basisverzekering die mensen via hun bruto-inkomen betalen ook stijgen, evenals de kosten van langdurige zorg die uit de AWBZ-premies worden betaald.

Bron: NRC Handelsblad

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.