Zorgverzekeraars gaan AWBZ uitvoeren

De aanstaande minderheidsregering wil de uitvoering van volksverzekering AWBZ in handen leggen van de zorgverzekeraars. De functies dagbesteding en begeleiding gaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die door de gemeenten worden uitgevoerd. Dat staat in het concept-regeerakkoord. Ook de Jeugdzorg moet voortaan door de gemeenten worden gecoördineerd.

Het nieuwe kabinet wil bijna 1 miljard euro uittrekken voor verbetering van de kwaliteit in de ouderenzorg. De zorgzwaartepakketten worden inclusief de opleidingen kostendekkend gemaakt om de instellingen meer financiële ruimte te geven. Hierdoor moeten 12.000 extra medewerkers aan het werk komen.

Sceptisch

Ouderenbond ANBO noemt de voorstellen prachtig, maar wel een sigaar uit eigen doos. “De zorgtoeslag gaat omlaag, op de AWBZ en het persoonsgebonden budget wordt bezuinigd, het basispakket wordt verder uitgekleed. Dat spreekt elkaar enorm tegen en mist daardoor elke constructieve visie.” Ook patiëntenvereniging NPCF reageert sceptisch: “Het lijkt erop dat de marktwerking wordt doorgezet. Wij zouden eerder willen oproepen tot een pas op de plaats en een evaluatie om te bekijken of de stappen die al in die richting zijn gezet, wel zo goed hebben uitgepakt.”

Rechten gewaarborgd

In het regeerakkoord staat verder dat de rechten van de cliënten worden versterkt. Speciaal voor bewoners van instellingen komt er een Zorginstellingen Beginselenwet die de rechten van de bewoners waarborgt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht elke dag te douchen en dagelijks enige tijd in de buitenlucht door te brengen. Verder gaat het kabinet stimuleren dat er meer kleinere instellingen komen. De Inspectie krijgt de bevoegdheid om zorginstellingen op te splitsen als dat de kwaliteit verbetert.

Bron: Zorgvisie

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.