Over ons

 

Van Brederode BV is opgericht in 1995 door Fred en Monique van Brederode als bureau voor sociaal medische advisering dat voornamelijk actief is bij de toegang tot ondersteuning in het sociaal domein.
In 2005 is Van Brederode Arbeid & Gezondheid aan de activiteiten toegevoegd. Hiermee bedienen wij voornamelijk MKB-bedrijven in het kader van de wet verbetering poortwachter door het aanbieden van diensten door gecertificeerde bedrijfsartsen, casemamangement en mediation.

Sinds 1 juli 2014 is Van Brederode BV overgegaan naar Scio Consult om zodoende samen hoge kwaliteit te blijven garanderen. Voor zaken m.b.t. Wmo, gehandicaptenparkeerkaart, inburgering, jeugdzorg e.d. kunt u terecht bij Scio Consult in Utrecht.

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Wij bieden met onze adviseurs Arbeid & Gezondheid en bedrijfsartsen integraal gezondheidsmanagement voor midden- en kleinbedrijven. Onze dienstverlening is gericht op zowel preventie als reductie van verzuim met onze producten Preventief Medisch Onderzoek (PMO), werkomstandighedenonderzoek, Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en verzuimreductie. Daarnaast leiden wij leidinggevenden op, zodat zij verzuim kunnen voorkomen en de taken met betrekking tot ziekteverzuim en re-integratie voortaan zelfstandig kunnen uitvoeren. Dit doen wij onder het label Van Brederode Arbeid & Gezondheid.

   .