HomeOver onsDuurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid

De scope van duurzaamheidsbeleid

Het door Van Brederode gevoerde duurzaamheidsbeleid heeft betrekking op de duurzaamheid van relaties met: 

 • Klanten; 
 • Burgers; 
 • Medewerkers; 
 • De natuurlijke leefomgeving.

De bedrijfsvoering gaat uit van langdurige wederzijds profijtelijke relaties met onze klanten, burgers en onze medewerkers. In de visie op ons werk is het zorgvuldig omgaan met relaties met mensen en met de natuurlijke leefomgeving van het grootste belang voor het voortbestaan van de organisatie en de natuurlijke leefomgeving.

Beleidsmaatregelen

Klanten

Van Brederode streeft naar behoud van relaties met klanten door steeds klantwaarde te genereren. 

We doen dit door middel van:

 • Actief accountmanagement: hiermee brengen we de klantbehoeften in kaart;
 • Inhoudsdeskundigen (dienstenmanagers): zij ontwikkelen nieuwe diensten en producten op basis van kennis van het vakgebied en het werkveld;
 • Medewerkers: zij passen hun competenties voortdurend aan om steeds klantwaarde te genereren. 

Burgers

Van Brederode heeft als kerntaak: zelfstandigheid van burgers creëren en/of herstellen. 

 • Onze medewerkers zijn steeds getraind in het adequaat uitoefenen van hun taak in inhoudelijke en communicatieve zin;
 • Onze medewerkers werken effectief en efficiënt aan oplossingen voor burgers;
 • Onze organisatie ondersteunt lokale initiatieven tot participatie van de doelgroep in de gemeenten waar wij actief zijn.

Onze medewerkers

Van Brederode streeft naar een gemiddelde verblijfstijd van medewerkers bij onze organisatie van zeven jaar. 

De volgende maatregelen ondersteunen dit:

 • Medewerkers zijn bij voorkeur in loondienst;
 • Medewerkers krijgen in de regel na zes maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Het doorstroombeleid houdt medewerkers actief en geïnteresseerd;
 • Van Brederode faciliteert en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot de mogelijkheden van de medewerker zelf en de noodzaak om klantwaarde te blijven genereren;
 • We faciliteren de onderlinge communicatie, zowel zakelijk als informeel;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform plus.

Natuurlijke leefomgeving

Het behoud van de natuurlijke leefomgeving is van het grootste belang voor de kwaliteit en het voortbestaan van het leven. Het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, energie en het minimaliseren van de uitstoot van afvalstoffen is daarin noodzaak. 

Algemeen

 • Voorschriften van overheidswege voor het verminderen van energiegebruik, het verminderen van grondstofgebruik, het verminderen of hergebruiken van afval worden strikt nageleefd;
 • Het mobiliteitsbeleid is nader vormgegeven in een vervoersplan.

Kantoren

 • Isolatie en voorschriften voor gebruik van verwarming en koeling beperken energiegebruik;
 • Het gebruik van zonneschermen gaat voor het gebruik van airconditioning.

Mobiliteit

Bij mobiliteit gelden de volgende uitgangspunten:

 • Voorkomen/beperken;
 • Het juiste vervoermiddel op het juiste moment;
 • De juiste keuze van auto;
 • Ecologisch rijden.

Uitvoering

Voorkomen/beperken:

 • Thuiswerken wordt actief gestimuleerd om reizen te voorkomen en te beperken; 
 • Alle medewerkers hebben een gefaciliteerde werkplek thuis; 
 • Opdrachtgevers worden bewogen om onze medewerkers te faciliteren om hun opdrachten vanuit huis te kunnen uitvoeren (het "nieuwe werken"); 
 • Het aanhouden van flexibele werktijden wordt gestimuleerd mede om files te vermijden; 
 • Autogebruik beperken door zo veel mogelijk samen te reizen.

Het juiste vervoermiddel op het juiste moment:

 • Zakelijk reizen met de trein heeft de voorkeur en wordt steeds vergoed, ook wanneer een bedrijfsauto ter beschikking staat.

De juiste keuze van auto:

 • Auto’s worden betrokken van een leasemaatschappij die milieuvriendelijk vervoeren actief ondersteunt met maatregelen en raad; 
 • Bedrijfsauto’s hebben een groen label.

Ecologisch rijden:

 • Het “nieuwe rijden” wordt herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de medewerkers; 
 • In een berijdersinstructie is vastgelegd hoe medewerkers met een bedrijfsauto behoren om te gaan in relatie tot duurzaamheid.

Uitvoering van het werk

 • Papiergebruik beperken door klanten te stimuleren akkoord te gaan met elektronische rapportages; 
 • Papiergebruik beperken door te stimuleren om teksten niet af te drukken, maar via het scherm te lezen; 
 • Papiergebruik beperken door wat afgedrukt moet worden, dubbelzijdig af te drukken;
 • Stroomgebruik beperken door erop toe te zien dat apparaten niet onnodig aan staan.