Missie en Visie

Missie

Sinds de oprichting van Van Brederode is onze missie: 'Wij maken mensen zelfstandig'. Daarbij gaan we uit van zowel klanten, burgers en onze eigen medewerkers.

  • Klanten: We ondersteunen onze klanten bij de uitvoering van bedrijfsprocessen. Bovendien leiden wij hun medewerkers op om de taken zelfstandig uit te voeren. Onze klanten worden hierdoor minder afhankelijk van (externe) partijen. 
     
  • Burgers: We brengen de situatie van de burger in kaart en zoeken naar een passende oplossing. De burger houdt hierdoor zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid.
     
  • Onze medewerkers: We leiden onze medewerkers zelf op. Zij ontwikkelen een brede deskundigheid en zijn hierdoor volledig inzetbaar bij onze klanten.

Visie

Van Brederode is uw partner bij het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt met als doel het zelfstandig participeren in de samenleving.

Dit doen we door de nadruk te leggen op laagdrempelige, preventief gerichte, collectieve voorzieningen. Voor wie dit niet voldoende is, wordt de ondersteunings- en/of zorgbehoefte integraal beoordeeld en de omgeving zo ingericht dat de noodzakelijke ondersteuning en/of zorg gegarandeerd kan worden. Door het systematisch monitoren van zowel de vraag als de resultaten is het mogelijk de kosten beheersbaar te houden.